รอบรั้ว อ.ป.

(เรื่องเล่า.. ชาวม่วง-ขาว) ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.แจ้งข่าวเด่น(ประชาสัมพันธ์)

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูและนักเรียนที่ได้ด้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ

โรงเรียนอ่าวลึกประชา

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (คัดเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 8)

การแข่งขันกีฬานักเรี

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.

ต้อนรับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชัชวาล วิภวชาติ รองศึกษาธิการจ.กระบี่ ผอ. พัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.

กิจกรรมประกวดกระทงลอย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทย รักสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจ

Read More