เรื่องเล่า… ชาวม่วง-ขาว

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อวิโรจน์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรียนซ้ำ เทอม1/2566 สสวท.เข้าสังเกตการสอน ครูนิศาชล สงวนสิน โครงงานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รับการนิเทศติดตามจาก สพม.ตรัง กระบี่ ผอ.สัจจะ เอียดศรีชาย ร่วมประเมินนิเทศติดตามโรงเรียน สพม.ตรัง กระบี่ แสดงความยินดีกับ นายธนกฤต บุตรเสวก  และนายนันทวัฒน์  เพ่งกิจ ขอแสดงความยินดีครับ ด.ช กัมปนาท ชมญาติ ส่งคุณครูศิริพร แสงสึก ส่งคุณครูศรัณย์พงษ์  เกื้อบุตร