ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสาร

กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ 2ดาวน์โหลดรอบรั้ว อ.ป.แจ้งข่าวเด่น(ประชาสัมพันธ์)

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คลิกดาวน์โหลด เอกสาร

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.แจ้งข่าวเด่น(ประชาสัมพันธ์)

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูและนักเรียนที่ได้ด้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ

โรงเรียนอ่าวลึกประชา

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 (คัดเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่8) กีฬาเปตอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่หญิง ได้เป็นตัวแทนเขตที่ 8

การแข่งขันกีฬานักเรี

Read More