กิจกรรมในโรงเรียน

เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ 2ดาวน์โหลดรอบรั้ว อ.ป.แจ้งข่าวเด่น(ประชาสัมพันธ์)

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คลิกดาวน์โหลด เอกสาร

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.แจ้งข่าวเด่น(ประชาสัมพันธ์)

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูและนักเรียนที่ได้ด้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ

โรงเรียนอ่าวลึกประชา

Read More
กิจกรรมในโรงเรียน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทดสอบแบบ Paper Pencil ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read More
กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้ว อ.ป.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read More