ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน “ชงโคเกมส์” ปีการศึกษา 2566

ลำดับ
ชนิดกีฬา
ระดับ/รุ่น
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
ฟุตซอล
ม.1-2
ชาย
Download
2
ฟุตซอล
ม.3-4
ชาย
Download
3
ฟุตซอล
ม.5-6
ชาย
Download
4
ฟุตซอล
ม.1-6
หญิง
Download

ลำดับ
ชนิดกีฬา
ระดับ/รุ่น
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
วอลเลย์บอล
ม.ต้น
ชาย/หญิง
Download
2
วอลเลย์บอล
ม.ปลาย
ชาย/หญิง
Download

ลำดับ
ชนิดกีฬา
ระดับ/รุ่น
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
บาสเกตบอล 3 คน
ม.ต้น
ชาย
Download
2
บาสเกตบอล 3 คน
ม.ปลาย
ชาย
Download
3
บาสเกตบอล 3 คน
ม.ต้น
หญิง
Download
4
บาสเกตบอล 3 คน
ม.ปลาย
หญิง
Download

ลำดับ
ชนิดกีฬา
ระดับ/รุ่น
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
เปตอง
ม.ต้น
ชายเดี่ยว
Download
2
เปตอง
ม.ต้น
หญิงเดี่ยว
Download
3
เปตอง
ม.ต้น
ชายคู่
Download
4
เปตอง
ม.ต้น
หญิงคู่
Download
5
เปตอง
ม.ต้น
ทีมชาย
Download
6
เปตอง
ม.ต้น
ทีมหญิง
Download
7
เปตอง
ม.ปลาย
ชายเดี่ยว
Download
8
เปตอง
ม.ปลาย
หญิงเดี่ยว
Download
9
เปตอง
ม.ปลาย
ชายคู่
Download
10
เปตอง
ม.ปลาย
หญิงคู่
Download
11
เปตอง
ม.ปลาย
ทีมชาย
Download
12
เปตอง
ม.ปลาย
ทีมหญิง
Download

ลำดับ
ชนิดกีฬา
ระดับ/รุ่น
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
บริดจ์
ม.ต้น
คู่ทั่วไป
Download
2
บริดจ์
ม.ปลาย
หญิงคู่
Download

ลำดับ
ชนิดกีฬา
ระดับ/รุ่น
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
E-sport
ม.ต้น
ทีม
Download
2
E-sport
ม.ปลาย
ทีม
Download