ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

เข้าสู่หน้าหลัก