ประกาศโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

พิมพ์