กลุ่มสาระฯภาษาสังคมศึกษาฯ

นางอารีย์ ใสดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมยศ อ่าวลึกเหนือ

นางวิลาวัลย์ พรหมแก้ว

นางสาวอริสรา ทวีศรี

นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์

นายวิษณุ ช่วยบำรุง

 

นางสาวจุฑามาศ หนูนุ้ย 

นางสาวศิริลักษณ์ หนูเอียด 

นางสาวจิราภรณ์ บุตรเหล่

นางสาวโยธกา บุญมา

นางสาวอรวรรณ พจนานนท์

นางสาวสุวดี จูฑามาตย์

นางสาวธาวิตา โชติกมาศ 

นายสุทธิพันธ์ ทองล้วน

 

 

ลงชื่อเข้าระบบ

Who's Online

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2017 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

เบอร์โทรศัพท์
075-619063 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
075-619064 : สำนักงานผู้อำนวยการ/งานสารบรรณ
075-619066 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
075-619068 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ/Fax
075-656033 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

พัฒนาโดยนายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร

en iyi online oyun ehliyet sınavı testleri

bypass shell