เป้าประสงค์

เป้าประสงค์  (Objective)

  1. โรงเรียนเป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญาและความสามัคคี
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามที่สังคมคาดหวัง
  3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ลงชื่อเข้าระบบ

Who's Online

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2017 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

เบอร์โทรศัพท์
075-619063 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
075-619064 : สำนักงานผู้อำนวยการ/งานสารบรรณ
075-619066 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
075-619068 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ/Fax
075-656033 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

พัฒนาโดยนายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร

en iyi online oyun ehliyet sınavı testleri

bypass shell