ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  ตั้งอยู่เลขที่  2  หมู่ที่  7  ถนนเพชรเกษม  ตำบลอ่าวลึกใต้ 

อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81110  โทรศัพท์  0-7561-9068  โทรสาร  0-7561-9066        

Website  http://www.ap.ac.th   

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  

ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6    มีเนื้อที่  42  ไร่  2  งาน 

 

ทิศเหนือ        จดโรงพยาบาลอ่าวลึก

ทิศใต้           จดตลาดสดเทศบาล  ตำบลอ่าวลึกใต้

ทิศตะวันออก  จดถนนตลาดสดเทศบาล  ตำบลอ่าวลึกใต้

ทิศตะวันตก    จดถนนเพชรเกษม

 

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกประจำอำเภออ่าวลึก  จัดตั้งเมื่อวันที่  11 เมษายน  2510        

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2512   จนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010246
รหัส Smis 8 หลัก :
  81012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  010246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่าวลึกประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  aoluk prachasan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน
ตำบล :
  อ่าวลึกใต้
อำเภอ :
  อ่าวลึก
จังหวัด :
  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
  81110
โทรศัพท์ :
  075619068
โทรสาร :
  075619066
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2510
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจา-ปกาใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่าวลึกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

ลงชื่อเข้าระบบ

Who's Online

มี 175 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2017 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

เบอร์โทรศัพท์
075-619063 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
075-619064 : สำนักงานผู้อำนวยการ/งานสารบรรณ
075-619066 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
075-619068 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ/Fax
075-656033 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

พัฒนาโดยนายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร

en iyi online oyun ehliyet sınavı testleri

bypass shell