ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกประจำอำเภออ่าวลึก จากความคิดริเริ่มของ นายวุฒิ เลาหบรรจง ศึกษาธิการอำเภออ่าวลึกในสมัยนั้น  ร่วมกับนายอำเภอ ข้าราชการและประชาชนในอำเภออ่าวลึก โดยเสนอเรื่องจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2510  ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2511  และได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2512  โดยมีจำนวนนักเรียนรุ่นแรก  55  คน  เนื่องจากเป็นปีแรก   ที่เปิดทำการสอนจึงยังไม่มีอาคารเรียน  ต้องอาศัยเรียนที่โรงเรียนอ่าวลึกเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้มี นายดวล  ดำดี  เป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่ออาคารเรียนหลังแรกสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนในที่ปัจจุบัน  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2512

      ในปีพุทธศักราช 2521  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และกรมสามัญศึกษา

      ปีกาารศึกษา  2535  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

ลงชื่อเข้าระบบ

Who's Online

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2017 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

เบอร์โทรศัพท์
075-619063 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
075-619064 : สำนักงานผู้อำนวยการ/งานสารบรรณ
075-619066 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
075-619068 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ/Fax
075-656033 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

พัฒนาโดยนายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร

en iyi online oyun ehliyet sınavı testleri

bypass shell