การจ้างการก่อสร้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมเก่าและใหม่

พิมพ์